Indrejordet hyttefelt

Slettedalen Indrejordet

Indrejordet hyttefelt ligger innerst Slettedalen i Sauda kommune. Dette er den mest snøsikre dalenfor langrenn i Sauda. Området har unike muligheter både sommer og vinter. Her er alt en trenger.Fisking, jakt, fjellturer, tur til Saudas høyeste topp som er Kyrkjenuten, eller bare sykle langs vannetpå sommeren. Slettedalsvannet er regulert og i fra vår til høst kan en ikke senke vannstanden så myegrunnet nye regler. Det er akkurat nok til å få frem fine svaberg og bade fra. På vinteren er detscooter tilgjengelig for leie viss en vil ha proviant fraktet inn til hytta. Slettedalen er like fin sommersom vinter og både barn og voksne trives.

Roger Hauge
Ta kontakt med
Roger Hauge
for mer informasjon om
Slettedalen Indrejordet
eller våre hytter.
No items found.

Våre hyttetomter

No items found.
No items found.

Her bygger vi hytter

Våre hytteprosjekter på oversiktskartkart